להתחברות

דאגה איכפתית 2020

דילמת אמפתיה בחינוך | עמוד דיון

תקציר

דילמת אמפתיה בחינוך

מי מגיב למי

הכחולים  <<-->>  החומים

הכחולים <<-->> החומים

הכתומים <<-->> הירוקים

הכתומים <<-->> הירוקים

הצהובים <<-->> האפורים

הצהובים <<-->> האפורים

הסגולים <<-->> האדומים

הסגולים <<-->> האדומים

סיכום ביניים

הדיון המורחב