Login

Sample Beit - Midrash

קבוצת הירוקים | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

הציעו 3 דרכי פעולה

read more

Last Posts

user profile image
קבוצת הכתומים
20.11.2019 11:00

דרך התמודדות זו מתאימה לגישת הדאגה האכפתית על פי המידה הטובה מכיוון שהגננת מסבירה כי בקשה זו לא אפשרית בשל המטרה שעומדת מאחורי הפעילות הנ”ל. הגננת איננה מתאימה את הצורך של האמא לילדה ובכך היא מסבירה לה שיש אחריות השקעה ומאמץ בכדי לקבל את הדובי ולא באופן אקראי. גישת הדאגה האכפתית על פי המידה הטובה פועלת על פי המוסריות וכך גם הגננת פועלת כך. המניע של הגננת הוא עניין מהותי ואתי.

user profile image
קבוצת הכתומים
20.11.2019 11:00

דרך התמודדות זו היא על פי גישת אכפתיות על פי המידה הטובה. זאת כיוון שהתגובה של הגננת לאם מתבססת על האידיאל האתי של הגננת. הגננת פעלה על פי ההשקפה המוסרית והדרך שלה ולא על פי הצרכים והרצונות של האם.

user profile image
קבוצת הכתומים
20.11.2019 10:58
לדעתי דרך פעולה זו היא לא נכונה מכיוון שהגננת צריכה לדבוק בדרכה, להיות חזקה ואסרטיבית, ולא להתקפל לכל גחמה של ההורים או לבקשות שלהם. היא יכולה להסביר לה שתנסה להתחשב, או שתסביר לה על שיטת הפעולה שלה, או שתנסה להציג לה את נקודת המבט שלה בהקשר לסיטואציה, אך לאו דווקא ש”תיתקפל” ותגיד “כן” על כל דבר שההורים מבקשים. דרך התמודדות זו מתאימה לגישת הדאגה האכפתית מכיוון שהיא מתייחסת לרגשות האם, מגלה אכפתיות ודאגה כלפיה, ועל כן פועלת בהתאם לכך. הגננת רואה שהאם במצב רגיש ומודאג ועל כן מחליטה לפעול בצורה מותאמת כלפי האם, אף על פי שמלכתחילה היא לא בטוח היתה חושבת לפעול כך. הגננת נותנת תשומת לב לאם, באופן בלתי שיפוטי, פתוח וממוקד במסר של האם. הגננת פועלת לפי צרכיה של האם.   נופר אוחנה
user profile image
קבוצת הירוקים
13.11.2019 11:45

לתת השבוע לילד אחר את הדובי ולדבר עם האם שתעודד את בתה להצטיין בגן ולנסות בתור גננת לחזק אצלה התנהגות חיובית בגן וכך תקבל אותו בשבוע שלאחר מכן.

Last Sources

Participants