Login

Sample Beit - Midrash

קבוצת האדומים | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

הציעו 3 דרכי פעולה

read more

Last Posts

user profile image
קבוצת הסגולים
20.11.2019 10:58

אכפתיוית על פי המידה הטובה- הגננת קבעה שיחה עם האם על מנת להשמיע את קולה ולהסביר לה את הרציונל העומש מאחורי נהלי הביטחות של הגן שזה נעשה לטובת הילד.

user profile image
קבוצת הסגולים
20.11.2019 10:53

דאגה אכפתית- התחשבות בקושי של האם ואי נקיטה על פי כללי הגן.

user profile image
קבוצת הסגולים
20.11.2019 10:50

אכפתיות על פי המידה הטובה- לא רואם את הצורך של הילד והאם אלא פועלים לפי צורך המערכת.

user profile image
קבוצת הסגולים
20.11.2019 10:48

שמרה על חוקי הגן (הורה ילד)

Last Sources

Participants