Login

Sample Beit - Midrash

קבוצת הכחולים | The Discussion Page

Synopsis

The Discussion

x
הצגת דילמה בעבודה במערכת החינוך

הצגת דילמה בעבודה במערכת החינוך

2 Comments
 • קבוצת הכחולים

 • קבוצת החומים

הציעו 3 דרכי פעולה

x
דרך פעולה ראשונה:

דרך פעולה ראשונה:

2 Comments
 • קבוצת הכחולים

 • x

  דרך ההתמודדות מתאימה לגישה האכפתית כיון שהיא מאפשרת לילד את חופש הביטוי שלו ורואה את צרכיו, תוך שמירה על שאר החברים בגן.

  קבוצת החומים

x
דרך פעולה שנייה:

דרך פעולה שנייה:

2 Comments
 • קבוצת הכחולים

 • קבוצת החומים

x
דרך פעולה שלישית:

דרך פעולה שלישית:

2 Comments
 • קבוצת הכחולים

 • קבוצת החומים

הציעו 3 דרכי פעולה

read more

Last Posts

user profile image
קבוצת החומים
20.11.2019 11:03

דרך ההתמודדות משלבת את הגישה האכפתית ואת האכפתיות על פי המידה הטובה. מצד אחד היא כן רוצה להציב גבולות ברורים ממחשבה שביטחון ייתן לילד יציבות (יודעת מה טוב לו). ומצד שני, היא מאפשרת לילד את חופש הביטוי שלו ורואה את צרכיו (מקשיבה לדעותיו, רעיונותיו וכו’).

user profile image
קבוצת החומים
20.11.2019 10:56

דרך ההתמודדות מתאימה לגישת האכפתיות על פי המידה הטובה כיון שהיא רואה את הילד כשאר הילדים ורוצה שינהג ככל הילדים ללא התייחסות לצורך האמיתי. היא מניחה שהיא יודעת מה טוב לו (גבולות=ביטחון) ולא מתייחסת אליו מתוך הקשבה עמוקה.

user profile image
קבוצת החומים
20.11.2019 10:54

דרך ההתמודדות מתאימה לגישה האכפתית כיון שהיא מאפשרת לילד את חופש הביטוי שלו ורואה את צרכיו, תוך שמירה על שאר החברים בגן.

user profile image
קבוצת החומים
20.11.2019 10:51
הדילמה עוסקת במספר תחומים: א. יחסיים אישיים בין אשת חינוך לתלמיד – כיון שהגננת כן משתמשת בדרך אמפתית וביחסיה עם התלמיד כדי להתמודד עם בעיית המשמעת. ב. פדגוגיה – הגננת מנסה לבסס את כללי התנהגות בגן ואת תפיסת עולמה.  

Last Sources

Participants